W sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uruchomione zostaną następujące punkty dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem.

 

L.p. Jednostka rozwijająca PWTJP Adres rozwinięcia PWTJP
1 Urząd Miejski w Parczewie 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24
2 Szkoła Podstawowa nr 1 w Parczewie 21-200 Parczew, ul. 11 Listopada 90
3 Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie 21-200 Parczew, ul. Polna 34
4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie 21-200 Parczew, Aleja Jana Pawła II 1
5 Budynek OSP w Tyśmienicy
(obwód: Babianka, Kolonia Babianka Buradów, Tyśmienica)
21-200 Parczew, Tyśmienica 167
6 Budynek OSP w Jasionce
(obwód : Jasionka, Siedliki, Szytki, Wierzbówka)
21-200 Parczew, Jasionka 205
7 Budynek OSP w Koczergach
(obwód: Brudno, Koczergi, Królewski Dwór)
21-200 Parczew, Koczergi 97
8 Budynek OSP w Przewłoce
(obwód: Michałówka, Przewłoka, Wola Przewłocka, Zaniówka)
21-200 Parczew, Przewłoka 84b
9 Budynek OSP w Laskach
(obwód: Komarne, Laski, Pohulanka, Sowin)
21-200 Parczew, Laski 117

Załącznik:

Ulotka - plik pdf

Jodek grafika poglądowa

W Dniu Edukacji Narodowej, wszystkim pracownikom Oświaty- nauczycielom, pracownikom administracji i pomocy, Państwa rodzinom- składam życzenia wielu sił, cierpliwości w pracy ze swoimi uczniami, stabilizacji na polu edukacji jak i finansowym. Równocześnie dziękuję za dotychczasową współpracę oraz wymagającą wiele zaangażowania i poświęcenia służbę, szczególnie w ostatnich latach z Covid'em kiedy należało na nowo "wymyślać" skuteczne przekazywanie wiedzy i kształtować postawy naszych podopiecznych w jakże odmiennych warunkach.
Serdecznie dziękuję!

Dzień Edukacji Narodowej - grafika poglądowa

LGD logo - grafika poglądowaLokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2023 – 2027.

W programie:
 Przedstawienie założeń inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania PROW 2023-2027
 Prezentacja potencjalnych zakresów wsparcia
 Zdefiniowanie problemów i potrzeb mieszkańców
 Kierunki rozwoju i założenia nowej strategii

Termin: 19.10.2022 r., godz. 9:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

EFR LOGA - grafika poglądowa

 

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujemy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Gminy Parczew. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełnia parametry mikrobiologiczne, chemiczne i wskaźnikowe.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew - plik pdf

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo - grafika poglądowa

Naszą intencją jest wsparcie i umożliwienie rolnikom z Naszego województwa ogłoszenia i rozreklamowania sprzedaży własnych produktów.
Jest to również atrakcyjna forma dotarcia kupujących do poszukiwanych produktów z pominięciem pośredników.

Więcej informacji na www.lubelskiebazarek.pl

e bazarek - grafika poglądowa