Liczniki elektryczne - grafika poglądowaOd 1 grudnia do 1 lutego 2023 ci, którzy ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem mogą złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Wysokość dodatku została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej:
- 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 roku do 5 MWh;
- 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

Dodatek mogą otrzymać osoby, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem przy pomocy takich urządzeń jak pompy ciepła czy piece akumulacyjne. Warunkiem jest zgłoszenie albo wpis tego urządzenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że jest to główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy gminy Parczew wnioski składają do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul.Ogrodowa 16). Informacje pod nr tel. 83 354 29 96. Aktywny Wniosek publikujemy na www.parczew.com, a odpowiedzi na pojawiające się pytania znajdziemy w art. pod podanymi linkami:

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5619009,aktywny-wzor-wniosku-o-dodatek-elektryczny-epuap-profil-zaufany.html


https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8597730,dodatek-elektryczny-ile-wynosi-komu-przysluguje-wzor-wniosku-zestawienie.htm

Załącznik:

Aktywny wniosek - plik pdf

Dnia 24 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Turystyczna Jedynka” współfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4 realizowany przez Uczniowski klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie.

Kwota dofinansowania projektu to 72 305 zł. Wkładem własnym do projektu była praca wolontariuszy. W projekcie wzięło udział 111 uczestników (dzieci i dorośli), którzy uczestniczyli w rajdach rowerowych. Odbyło się 6 rajdów.

Podczas realizacji projektu zakupiono rowery, kaski, bidony i chorągiewki rowerowe. Głównym zakupem była stacja naprawy rowerów, która została zamontowana na placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie. Ze stacji mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Efektem końcowym jest wystawa plenerowa fotografii wykonanych podczas rajdów rowerowych, która stanęła w dniach 25 – 27.11.2022 r. na Placu Wolności w Parczewie, natomiast od dnia 28.11.2022 można ją obejrzeć w budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Poniżej znajdują się:
- wyniki ankiety ex post - plik pdf
- dwa spoty promujące piękno ziemi parczewskiej i turystykę rowerową (efekt filmików i zdjęć wykonanych podczas rajdów).
Zachęcamy do obejrzenia spotów wykonanych podczas realizacji projektu.

https://sp1parczew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkulak1_sp1parczew_pl/EVHM5j5-EwRPh2PL48uK3MQBDAM4LpbcF_WsU4ojnw-pgg?e=dbIBM

https://sp1parczew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkulak1_sp1parczew_pl/Ef36B52Pus9MrctR6eNmhfwBfFgccgz9egE_fcBCbFASew?e=PK8jFF

Loga Nowe Fio

Zadanie publiczne „Turystyczna Jedynka” współfinansowane ze środków
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030
NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn.
„My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"
organizowanym dla dzieci ze szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Celem II edycji konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki
zmienił otoczenie wokół nas" jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa,
uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora
rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.
Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi
wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym
przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

Załączniki:

Plakat konkursu - plik pdf

Regulamin konkursu - plik pdf

MRiRW -  plakat II edycji konkursu plastycznego

Ministerstwa Klimatu i Środowiska logoZgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Wniosek wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, II piętro.

Więcej informacji:

na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Szanowni Państwo,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL ogłasza rozpoczęcie XXIV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego.
Więcej informacji na temat XXIV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego. jest dostępnych na stronie: https://promocja.lubelskie.pl/ , bądź bezpośrednio pod linkiem: https://bit.ly/3Vo5lBn

Załączniki:

Regulamin - plik doc

Wniosek na zgłoszenie kandydata - plik doc

Nabór do konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2022 - logo