W związku z przekroczeniem dopuszczalnego parametru mikrobiologicznego w wodzie
z wodociągu zbiorowego w Parczewie, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że woda może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych po wcześniejszym przegotowaniu.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie Spółka podjęła następujące działania naprawcze na sieci wodociągowej:
1) prowadzone jest chlorowanie wody, pomiary chloru zawartego w dostarczanej wodzie są rejestrowane i utrzymywane w dopuszczalnych normach;
2) prowadzone jest płukanie sieci wodociągowej, poprzez spuszczanie wody hydrantami;
3) w dniu 03.09.2021 r. zostaną pobrane próby wody do badań przez akredytowane laboratorium w zakresie bakterii grupy coli na sieci wodociągowej w Parczewie.

O wynikach przeprowadzonych badań ZUK niezwłocznie poinformuje PPIS w Parczewie
i odbiorców wody. Informacje o dalszych planowanych działaniach naprawczych będą przekazywane na bieżąco.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

sanepid

sanepidKOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew zaopatrującego miasto Parczew oraz miejscowości: Królewski Dwór, Wierzbówka, Jasionka ł, Jasionka II, Jasionka III, Siedliki, Sowin, Laski, Brudno i Koczergi, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu

Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie, zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Parczew, został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Pełna treść komunikatu - plik pdf

1OGŁOSZENIE
Z DNIA  31  SIERPNIA 2021 R.

 

 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) – zwanym dalej NSP 2021

Paweł Kędracki  –Gminny Komisarz Spisowy w Parczewie

ogłasza otwarty i  konkurencyjny UZUPEŁNIAJĄCY nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.  spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 7 września 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

Formularz kandydata na rachmistrza spisowego

GUS - grafika poglądowaPo przeanalizowaniu stanu realizacji spisu powszechnego oraz w związku z koniecznością zapewnienia kompletności spisu, zalecam natychmiastową zmianę trybu realizacji wywiadów spisowych na tryb wywiadu bezpośredniego i zaangażowanie wszystkich rachmistrzów spisowych w realizację spisu tą metodą. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. osiągnięcia kompletności w danej gminie powyżej 90%) oraz w przypadku, oraz gdy rachmistrz został przesunięty do realizacji wywiadów do odległej gminy, dopuszcza się możliwość spisywania w sposób hybrydowy (wywiady bezpośrednie i telefoniczne) - decyzję podejmuje ZWKS.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego do Zastępców Wojewódzkich Komisarzy Spisowych (ZWKS) w sprawie zaangażowania wszystkich rachmistrzów w realizację spisu metodą wywiadu bezpośredniego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. - plik pdf

Zasady realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - plik pdf

Pamiętaj że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdz na spis.gov.pl i spisz się.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

GUS - grafika poglądowa