Informuję, że w dniu 25.10.2021 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej (materiały w załączniku)

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej www.parczew.com

Posiedzenie wspólne Komisji - 25.10.2021 - godz. 9:00 - Sala konferencyjna

Załącznik:

Materiały na sesję

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE 25 październik - grafika poglądowa

Logo MOSiR - grafika poglądowa     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniu 16 października 2021 na Orliku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie I Otwarty Turniej Piłki Nożnej zespołów 6-osobowych na Orliku. Impreza składa się z 3 turniejów, które są punktowane i wliczane do ogólnej klasyfikacji całego cyklu. Zawody rozgrywane są systemem każdy z każdym w wymiarze czasowym 20 min. Rywalizacja sportowa w tej imprezie ma na celu podniesienie aktywności fizycznej młodzieży i osób dorosłych. Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich startujących ekip pamiątkowe Puchary. Prowadzona będzie również klasyfikacja na najlepszego strzelca, bramkarza oraz zawodnika całego cyklu 3 turniejów. Dla wyróżnionych zawodników przyznane zostaną pamiątkowe statuetki. Wyniki uzyskane w I Wieczornym Turnieju Piłki Nożnej na Orliku w Parczewie w dniu 16.10.2021.

Więcej informacji...

Trwają prace przy przebudowach dróg w dwóch miejscowościach Gminy Parczew. W Buradowie wartość robót wynosi ponad 950 tys. zł, a dofinansowanie prawie 500 tys zł., a w Przewłoce (na Litwie) to odpowiednio: ponad 450 tys zł i prawie 250 tys. zł. Drogi będą miały nawierzchnię asfaltową, przy których będą wykonane kanały technologiczne, pobocza z tłucznia oraz oznakowanie pionowe.

Obie inwestycje zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą jeździć wygodniej oraz, przede wszystkim, bezpieczniej.

Budowa drogi w Przewłoce - grafika poglądowaBudowa drogi w Przewłoce - grafika poglądowaBudowa drogi w Przewłoce - grafika poglądowaBudowa drogi w Buradowie - grafika poglądowaBudowa drogi w Buradowie - grafika poglądowa

Herb aktualny - grafika poglądowaPowołany zespół przez Lubelskiego Kuratora Oświaty do kwalifikacji wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” rozstrzygnął o przyznanej dotacji dla poszczególnych szkół.
Do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło łącznie 212 wniosków złożonych przez  organy prowadzące w tym  451 przez dyrektorów szkół.
Pozytywnie zaopiniowano wnioski 288 szkół,  a spośród nich zespół wytypował 143 szkoły  do objęcia wsparciem finansowym na łączną kwotę w wysokości 4 253 569, 20 zł

Pomimo dużej konkurencji i wysokich wymagań kwalifikacyjnych, w ramach wyżej wymienionego projektu wsparcie finansowe otrzymały dwie szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew i są to:  Szkoła Podstawowa Nr 2  im. św. Królowej Jadwigi w Parczewie  i Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie w wysokości po 35 000 zł dla każdej.

Gmina Parczew rozpoczęła inwestycję pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce”. Wielofunkcyjność oznacza tu wykonanie kompleksu boisk o nawierzchni z poliuretanu: do piłki ręcznej, dwóch do gry w koszykówkę, do siatkówki i kortu do gry w tenisa ziemnego. Wykonana zostanie również trybuna z 60 miejscami siedzącymi.
Prace rozpoczęły się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na koniec października 2021 r. Generalnym wykonawcą robót, wyłonionym oczywiście w trybie zamówień publicznych, jest firma ACTIVA Longin Witkowski z Łodzi.
Budowa boiska w Przewłoce jest pierwszą częścią przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Parczew dzieciom – poprawa infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Parczew”. Następne etapy to: „Budowa strefy sportowo rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie” (wykonanie w br.) i „Budowa placu zabaw przy ul. 11-go listopada w Parczewie” (wykonanie w II kwartale 2022 r.). Działania te dofinansowane są w wysokości 60% kosztów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Galeria zdjęć

Przewloka - grafika poglądowaPrzewloka - grafika poglądowaPrzewloka - grafika poglądowaPrzewloka - grafika poglądowaPrzewloka - grafika poglądowaPrzewloka - grafika poglądowa