Przy SP nr 3 w Parczewie (ul.Spółdzielcza) trwa budowa strefy sportowo – rekreacyjnej. W jej ramach powstanie m.in.: plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i urządzeniami siłowni plenerowej (w tym bieżni) o powierzchni  ponad 900 m2 z poliuretanu, szachownica plenerowa z figurami, 10 szt. 6-stanowiskowych stojaków na rowery. Wszelkie dojścia otrzymają utwardzenie z kostki betonowej (prawie 500m2 ), pojawią się też oczywiście ławki i kosze na śmieci.

Koszt inwestycji to prawie 900 tys. zł, a wykonawcą robót, wyłonionym oczywiście w trybie zamówień publicznych, jest firma Torakol z Radziejowa. Zakończenie prac nastąpi w grudniu 2021.

Przypominamy, że to już kolejna (po "Budowie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce”) inwestycja prowadzona przez Gminę Parczew w ramach projektu: „Parczew dzieciom – poprawa infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Parczew”. Ostatni etap to „Budowa placu zabaw przy ul. 11-go listopada w Parczewie” (wykonanie w II kwartale 2022 r.). Projekty te dofinansowane są w wysokości 60% kosztów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

SP nr 3 w Parczewie - grafika poglądowaSP nr 3 w Parczewie - grafika poglądowaSP nr 3 w Parczewie - grafika poglądowa

Informuję, że w dniu 15.11.2021 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbędzie się XLIsesja Rady Miejskiej (materiały w załączniku)

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej www.parczew.com

Posiedzenie wspólne Komisji - 15.11.2021 - godz. 8:30 - Sala konferencyjna

Załącznik:

Materiały na sesję

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE 15 listopad - grafika poglądowa

Sztafeta rowerowa ,,Ogień Niepodległości” to inicjatywa podjęta przez zgierskich harcerzy w roku 2000. Podczas odbudowy cmentarzy legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie młodzież dowiedziała się o tym, jak przed wojną ich rówieśnicy biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu „Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali ogień i nieśli go do Krakowa.

Ogień Niepodległości ma przypominać o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa. Zapalany jest kilka dni przed Świętem Niepodległości na cmentarzu legionistów w Polskim Lasku pod Kostiuchnówką by 11 listopada złożyć go na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W tym roku, po raz dwudziesty, sztafeta wyruszyła 5 listopada.

Bitwa pod Kostiuchnówką rozegrała się w dniach 4-6 lipca 1916 roku. Przeciwko oddziałom 100 rosyjskiej Dywizji Piechoty stanęły trzy Brygady Legionów Polskich i 128 brygada Honwedów. Pomimo panicznej ucieczki wojsk węgierskich, Polacy nie dopuścili do przerwania frontu, wytrzymując kilkakrotnie ponawiany atak Rosjan. Pozbawione wsparcia artylerii i łączności brygady legionowe liczyły łącznie tylko 5500 żołnierzy, stawiając opór 13 000 Rosjan. Bitwa zakończyła się wycofaniem armii austro-węgierskiej. Pomimo taktycznego zwycięstwa Rosjan armia monarchii habsburskiej za sprawą polskich Legionów odniosła ważny strategiczny sukces, zapobiegając przełamaniu frontu mogącemu spowodować całkowitą jego dezorganizację na tym odcinku, a w dalszej perspektywie nawet powrót do działań wojennych na terenie Kongresówki. Polskie straty wyniosły 2000 żołnierzy poległych lub rannych. Najcięższe walki stoczyła I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, a zwłaszcza jej 5 pułk piechoty, którego straty bojowe przekroczyły 50%.

Do Parczewa ,,Ogień Niepodległości” dotarł za pośrednictwem lubelskiego środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i Nadleśnictwa Parczew z siedzibą w Sosnowicy.

Pragniemy aby jego blask oświecił miejsca pamięci związane z walkami o wolność i niepodległość w naszych Małych Ojczyznach.

Ogień Niepodległości w Parczewie - grafika poglądowaOgień Niepodległości w Parczewie - grafika poglądowa

KRUS     Placówka Terenowa KRUS w Parczewie informuje o możliwości korzystania przez rolników oraz domowników ubezpieczonych w KRUS z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.
Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać rolnicy oraz domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS:
- którzy mają obawy, że z powodów zdrowotnych utracą zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,
- będący (na okresowej rencie chorobowej),
- którzy ulegli wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zadbają o zdrowie w szczególności w:
- schorzeniach związanych z układem ruchu
- schorzeniach związanych z układem krążenia

Zainteresowani mogą zgłaszać się do Placówki Terenowej KRUS w Parczewie w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia:
- 21 dniowy turnus rehabilitacyjny z wykorzystaniem nowoczesnej bazy zabiegowej (z całodobową opieką wykwalifikowanej kadry medycznej)
- zabiegi lecznicze dostosowane do stanu zdrowia pacjenta,
- zwrot kosztów dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Na rolników czekają Centra Rehabilitacji:
- w Iwoniczu-Zdroju
- Kołobrzegu
- Świnoujściu
- Horyńcu-Zdroju
- Szklarskiej Porębie

Szanowni Państwo!

11 Listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości, które zostanie uczczone Mszą Św. w intencji Ojczyzny. Uroczysta Msza Św. rozpocznie się o godz. 11.00 w Bazylice Mniejszej w Parczewie, z udziałem pocztów sztandarowych szkół i instytucji publicznych.
Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w województwie lubelskim, nie planujemy tradycyjnego przemarszu ulicami miasta.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do indywidualnego składania kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomnikiem Niepodległości.

Oddajmy hołd wdzięczności tym co oddali życie za Ojczyznę!

11 listopada - grafika poglądowa