logo1Informujemy, że na przebudowanym Placu Wolności zdarzyły się przypadki wandalizmu i zaśmiecania. Zwracamy uwagę, że obiekt jest monitorowany całodobowo i jakiekolwiek występki wandalizmu oraz zaśmiecanie placu będą zgłaszane Policji wraz z dowodami w postaci nagrań. Równocześnie przypominamy, że po spacerze ze swoim pupilem należy pamiętać o pozostawieniu tego miejsca w czystości.
Informujemy, że osoby łamiące przepisy Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach będą karane wysokim mandatami karnymi.

Burmistrz Parczewa