Dobra współpraca Gminy Parczew i Zarządu Dróg Wojewódzkich zaowocowała kolejną, miejską inwestycją. Do 30 listopada 2019 powstanie zatoka postojowa i chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej 815 przy Szkole Podstawowej nr 1, pomiędzy ulicami: Szkolną i Krańcową. Ta oczekiwana przez mieszkańców, a przede wszystkim przez społeczność szkolną budowa pochłonie prawie 250 tys. zł. na podstawie, wykonanej przez Gminę, dokumentacji technicznej, przekazanej ZDW w Lublinie.

DSCN9575 1www

DSCN9574 1www

DSCN9576 1www

plakat BR duzy 12032019