pobranePowiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie przesyła komunikat o jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu parczewskiego oraz informacje, że w dniu 20 sierpnia 2019r.
Ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń DZ.U.2019 poz.1558.

Załączniki:

Komunikat

Dziennik Ustaw - str 1

Dziennik Ustaw - str 2