alarm 001 800x300W dniu 1 sierpnia 2019r. o godzinie 17.00 będzie podawany głośny akustyczny sygnał alarmowy dla ludności województwa lubelskiego – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.
Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia                                                   i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

 

Szef Obrony Cywilnej
Burmistrz Parczewa