Publikacja2Informujemy, że Gmina Parczew podjęła współpracę z Fundacją Akademia Umiejętności w sprawie możliwości otwarcia żłobka na terenie miasta Parczewa. Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Parczewie, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0024/18, działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

W związku z realizacją projektu planowane jest otwarcie żłobka od września 2019 roku przy ul. Nadwalnej. Pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie będzie bezpłatne przez okres 2 lat trwania projektu.

Więcej informacji można pozyskać na stronach iternetowych oraz pod nr telefonów 

https://www.facebook.com/Akademia-Malucha-Parczew-2356534224439709/?modal=admin_todo_tour