837 449 crop q80 ukeMając na uwadze troskę o mieszkańców województwa lubelskiego zapraszamy do wzięcia udziału w kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE:
1. Wzmacniacze GSM
2. Wiem, co podpisuję
3. Klikam z głową

Załączniki:

Pismo Prezesa UKE

Plakat "Wzmacniacze GSM"

Plakat "Wiem, co podpisuję"

Plakat "Klikam z głową"