szachy1 lipca 2019 roku przypada jubileusz – 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Podkreślając tę ważną rocznicę Sejm RP rok 2019 ustanowił Rokiem Unii Lubelskiej. Z tej okazji Klub Szachowy Szachmix organizuje turniej pod patronatem Burmistrza Parczewa. Współorganizatorami są: Gmina Parczew i Parczewski Dom Kultury.
Szczegóły na plakacie

Plakat