Parczew41Miło nam Państwa poinformować, że kilkuletnie starania naszych władz właśnie znalazły swój finał. W dniu dzisiejszym Burmistrz Parczewa podpisał umowę z Województwem Lubelskim na realizację projektu rewitalizacji pt. „Parczew- tradycja, pasja, nowoczesność”.

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych, w tym usług o charakterze integracyjnym, kulturowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym na obszarze rewitalizacji.
Wartość zaplanowanych inwestycji to 14 300 999,58 złotych, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków UE to 9 782 637,87 złotych.

Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną poniższe inwestycje na obszarze rewitalizacji:
1. Rewaloryzacja Placu Wolności
2. Rewaloryzacja parku miejskiego
3. Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym
4. Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej
5. Bezpieczny Parczew- studio wizyjne
6. Budowa parkingu przy szpitalu
7. Centrum Spotkań Międzypokoleniowych
8. Młodzieżowy Ośrodek Kultury „Stara Kotłownia”
9. Rewaloryzacja jadłodajni miejskiej

Działania będą prowadzone w latach 2019-2021.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

{gallery}Umowa2019{/gallery}