pobranePGE Dystrybucja S.A. zawiadamia o planowanych wyłaczeniach prądu.
Terminy i czas planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://pgedystrybucja.pl/
Istnieje również możliwość indywidualnego powiadamiania o planowanych przerwach w dostarczaniu energii na adres e-mail poprzez zamówienie bezpłatnego newslettera wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. link: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach