Wierzbówka3 Copy   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzbówka IWA w styczniu 2018 roku rozpoczęło realizację projektu „Lokalne tradycje od kuchni - organizacja warsztatów kulinarnych, spotkań wiejskich festynów ludowych oraz wydanie zbiorów przepisów”. W ramach projektu zorganizowano w Wierzbówce warsztaty kulinarne Smaki z Dawnych Lat, które trwały od lutego do maja 2018r. Wzięły w nich udział wzięły panie z Wierzbówki oraz z sąsiednich sołectw: Przewłoki, Jasionki, Lasek, Koczerg i Tyśmienicy. Podczas warsztatów poznawano dawne receptury przygotowania tradycyjnych lokalnych potraw, wymieniono doświadczenia kulinarne z gospodyniami z innych miejscowości. Nabyte umiejętności uczestnicy projektu mieli okazję zaprezentować podczas „Spotkań wiejskich przy Stole” organizowanych w miejscowościach: Laski. Koczergi, Tyśmienica, Przewłoka, Jasionka oraz „Festynu ludowego” w Wierzbówce. Podczas festynów każdy mógł spróbować lokalnych przysmaków przygotowanych przez miejscowe gospodynie, zapoznać się z twórczością animatorów kultury ludowej, rzemiosła i rękodzielnictwa (odbyły się tradycyjne pokazy pszczelarstwa, kowalstwa, garncarstwa, wikliniarskie,) oraz posłuchać występów ludowych grup wokalnych.

   Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie okazał się wspaniałą inicjatywą pobudzającą integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, dając jednocześnie możliwość pogłębienia wiedzy w dziedzinie kuchni tradycyjnej. Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zrealizowania tego wspaniałego przedsięwzięcia.

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Jasionka4_Copy.JPG Jasionka5_Copy.JPG Koczergi10_Copy.JPG

Koczergi1_Copy.JPG Koczergi3_Copy.JPG Koczergi4_Copy.JPG

Koczergi6_Copy.JPG Koczergi7_Copy.JPG Koczergi8_Copy.JPG

Koczergi9_Copy.JPG Laski10_Copy.JPG Laski2_Copy.JPG

Laski7_Copy.JPG Laski8_Copy.JPG Laski9_Copy.JPG

Laski_Copy.JPG Przewłoka1_Copy.jpg Przewłoka2_Copy.jpg

Przewłoka3_Copy.jpg Przewłoka4_Copy.jpg Tyśmienica1_1_Copy.jpg

Tyśmienica1_3_Copy.jpg Tyśmienica1_5_Copy.jpg Tyśmienica1_6_Copy.jpg

Wierzbówka1_Copy.JPG Wierzbówka2_Copy.JPG Wierzbówka3_Copy.JPG

Wierzbówka4_Copy.JPG Wierzbówka5_Copy.JPG

 

logo iwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”