1W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Parczewie miało miejsce podpisanie umowy na zakup pojazdu specjalistycznego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie. Pojazd będzie służył do udrażniania i czyszczenia kanalizacji, przepompowni oraz kanalizacji burzowej. Do tej pory, samochód tego typu, w przypadku nagłych zdarzeń czy awarii musiał być sprowadzany z Białej Podlaskiej czy Lublina. Przetarg wygrała firma POLCAB N. Gamoń Sp. Jawna z Rybnika. Wartość pojazdu to kwota ok. 1.200.000,00 złotych, dofinansowanie do jego zakupu w 65% pochodzi ze środków UE. Dostawa pojazdu planowana jest do ok. końca I kwartału 2019 roku.

1

2

3