Poprawa dostępności społeczno-kulturalnej i gospodarczej poprzez przebudowę ul. Piwonii w Parczewie


W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniona została firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Parczew S.A. ul. 11-go Listopada 170, 21-200 Parczew

Wartość inwestycji: 1 017 800,00 zł.
Wartość dofinansowania inwestycji: 606 241,00 zł
Zadanie jest realizowane w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej
Umowa pomiędzy Gminą Parczew i Wykonawcą podpisana została w dniu 05.07.2018 r.
Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja drogi gminnej ul. Piwonia od km 0+000 do km 0+688,61 według założonego lokalnie kilometrażu drogi wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej.
Planowane zakończenie robót – do 15 października 2018 r.