1Budowa skateparku w Parczewie

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniona została firma:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ.-WOD-BUD sp. z o.o., ul. Nowickiego 8,
20-817 Lublin

Wartość inwestycji: 448 824,00 zł
Wartość dofinansowania inwestycji: 300 000,00 zł
Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
Umowa pomiędzy Gminą Parczew i Wykonawcą na budowę skateparku podpisana została w dniu 04.07.2018 r.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 30.09.2018 r.
Zakres inwestycji obejmuje Budowę Skateparku usytuowanego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie zlokalizowanego na działce nr 2215 położonej w obrębie 1 w Parczewie.
Obiekt usytuowany będzie w północna-zachodniej części działki przy kortach tenisowych.
Skatepark zajmie powierzchnię 612,40 m2, w tym płyta betonowa (posadzka) o powierzchni 363,75 m2 wyposażona w elementy skateingowe wykonane z prefabrykatów betonowych oraz chodnik z bezfazowej kostki betonowej o powierzchni 127,50 m2.
Budowa żelbetowego skateparku służyć będzie do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne). Preferowaną technologią budowy skateparku jest budowa przy użyciu prefabrykowanych elementów skateingowych montowanych na placu budowy przy zachowaniu monolityczności konstrukcji.

Skatepark został podzielony na cztery sekcje zawierające różne urządzenia jezdne oraz elementy skateingowe:
Sekcja nr 1.1 Bank z Murkiem, Grindbox’y.
Sekcja nr 1.2 Bank, Hubba, Poręcz, Piramida.
Sekcja nr 1.3 Murek łukowy, Barcelona bank z Poręczą, Manualpad’y.
Sekcja nr 1.4 Quoter, Górka.

Ustawienie urządzeń jezdnych cechuje ergonomia jazdy oraz kreatywność w wykonywaniu ewolucji.

Wokół Skateparku projektuje się chodnik o szerokości1,5 m wyposażony w trzy ławki do siedzenia z koszami na śmieci.

23