logo lgdjp   Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” to partnerstwo osób i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz wspierania rozwoju lokalnego. W skład LGD „Jagiellońska Przystań” wchodzi  7 gmin z powiatów: parczewskiego (Parczew, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Siemień) i lubartowskiego (Ostrów Lubelski). Celem stowarzyszenia jest jak najlepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych naszych gmin i poprawa ich atrakcyjności, jako miejsca zamieszkania za pomocą środków unijnych pochodzących przede wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na lata 2016 – 2022 LGD „Jagiellońska Przystań” dysponuje budżetem w wysokości 4 750 000,00 zł. Połowa tej kwoty przeznaczona zostanie na rozwój przedsiębiorczości, druga część trafi do organizacji pozarządowych.

Zakres dofinansowania na rozwój obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju
na lata 2016-2022 obejmuje:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej:
 • Wartość dofinansowania wynosi 100 tys. zł;
 • Wsparcie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • Dofinansowanie skierowane jest do osób, które w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej oraz nie są objęte ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie;
 • Okres trwałości projektu – 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 1. Rozwijanie działalności gospodarczej:
 • Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł;
 • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. zł;
 • Wsparcie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych;
 • Podmioty rozwijające działalność ze środków PROW zobowiązane są do zatrudnienia co najmniej jednej osoby na pełny etat;
 • Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał działalność gospodarczą przez co najmniej 365 dni;
 • Okres trwałości projektu – 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

 1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych:
 • Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł;
 • Maksymalna wartość dofinansowania 300 tys. zł;
 • Wsparcie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • Dofinansowanie skierowane jest do organizacji pozarządowych t.j.:
  stowarzyszenia, fundacje, parafie;
 • Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na promocję obszaru LSR, rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa kulturowo- historycznego i zasobów środowiska naturalnego, wzmocnienie inicjatyw lokalnych.

Do zapoznania się z zasadami dofinansowania zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności: osoby bezrobotne do 25 roku życia, po 50 r. ż. oraz długotrwale bezrobotne, seniorów po 60 r. ż.,
a także osoby korzystające z pomocy społecznej.

Tak jak w poprzednich latach pracownicy LGD udzielają doradztwa w biurze, które mieści się przy
ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew (budynek ZDZ) i funkcjonuje pon. 7.30 – 17.00, od wt. do pt. w godz. 7:30-15:30, tel.(83) 354 37 34, 501 675 904