IMG 20180301 120327W dniu 1 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dzieci i młodzież poznają również techniki pożarnicze, organizację ochrony pożarniczej oraz historię i tradycję ruchu strażackiego. Konkurs został poprzedzony eliminacjami środowiskowymi. Do udziału w eliminacjach przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych klas I-VI - grupa I oraz reprezentanci szkół podstawowych klasa VII i z Publicznego Gimnazjum w Parczewie klas II i III - grupa II.
Opiekunami uczniów przygotowujących do uczestnictwa w konkursie byli: pan Grzegorz Lis- nauczyciel SP Nr 3, pan Krzysztof Nieścioruk – nauczyciel SP nr 1, pan Grzegorz Ignatowicz – nauczyciel SP nr 2, pani Małgorzata Ciesielska- nauczyciel w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce, pani Barbara Wiśniewska- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy.
Zgodnie z regulaminem konkursu do eliminacji gminnych weszło po 5 uczniów z pięciu szkół podstawowych i gimnazjum.
Na podstawie regulaminu OTWP komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Parczewa przygotowała testy pisemne z zestawem 40 pytań. Po dokonaniu oceny prac pisemnych jury eliminacji gminnych zakwalifikowało do finału eliminacji powiatowych następujących uczestników:
- grupa I (szkoły podstawowe: klasy I-VI): Brzozowska Daniela (26 pkt) z Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie, Kalińska Zuzanna (25 pkt) z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce i Kopińska Weronika (25 pkt) z Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie.
- grupa II (szkoły podstawowe: klasa VII i gimnazja: klasy II-III): Gołacka Olga (27 pkt) z Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie, Krasucka Nadzieja (25 pkt) z Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie i Cichy Patrycja (23 pkt) z Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Parczewa.
Młodzieży szkolnej składamy gratulacje, opiekunom podziękowania za trud przygotowania
do turnieju. Laureatom życzymy sukcesu na szczeblu powiatowym.

IMG 20180301 120337

IMG 20180301 120349

IMG 20180301 120355