Drukuj

Beznazwy 1 3     Urząd Marszałkowski WL opublikował Listę ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

      Na zamieszczonej Liście znalazła się Gmina Parczew potwierdzając informację o uzyskaniu dofinansowania w wysokości ponad 2 mln zł do złożonego projektu, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w naszej Gminie. Wartość całej inwestycji przekracza 3 mln zł.
Termomodernizacji będą podlegać budynki: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie i Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. Zakres rzeczowy, realizowanego w 2018 roku przedsięwzięcia, obejmuje m.in:
• w budynku SP nr 3:
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
- docieplenie fundamentów budynku do gł. 1m p.p.t.,
- docieplenie dachu sali gimnastycznej, łącznika oraz części głównej budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, orurowanie).
• w budynku Zespołu Placówek Szkolnych:
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
- docieplenie fundamentów budynku do gł. 1m p.p.t.,
- docieplenie dachu budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, orurowanie),
- wymianę instalacji oświetlenia
• w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
- docieplenie fundamentów budynku do gł. 1m p.p.t.,
- docieplenie dachu budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, orurowanie),
- wymianę istniejącego źródła ciepła (kocioł na paliwo stałe) na kocioł na gaz ziemny, wraz z wykonaniem instalacji kotłowni, zainstalowaniem wkładu kominowego (w istniejącym kominie dymowym) oraz wykonaniem przyłącza gazu z sieci miejskiej,
- montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku w ilości ok. 10,0m2, oraz zasobnika c.w.u. o pojemności 500dm3.
- wymianę instalacji oświetlenia.

Grafika