Z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Parczew powstał kolejny plac zabaw, tym razem w miejscowości Tyśmienica. Obok świetlicy wiejskiej stanęły nowe urządzenia zabawowe dla dzieci: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, karuzela, bujak, mała architektura (ławka, kosz na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów, tablica regulaminowa i tablica z informacjami o treści ekologicznej). Nowy plac jest obiektem ogólnodostępnym, o charakterze niekomercyjnym.

Wartość operacji a jednocześnie wartość dofinansowania wynosi: 62 567 zł.

Celem projektu „ Budowa placu zabaw w Tyśmienicy” jest rozwijanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w Tyśmienicy oraz jego udostępnienie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do korzystania z placu zabaw!

plac zabaw w Tyśmienicy