Rozpoczynają się prace nad modernizacją parczewskich ulic: Przemysłowej, Poprzecznej i Kolejowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowitej przemianie ulegną dwie ulice: Przemysłowa (od Lasek do przejazdu Kolejowego) i Poprzeczna (od ul. Siemieńskiej do ul. Kolejowej). Po przebudowie obie będą miały nowe konstrukcje, nawierzchnie, chodniki i sieć wodno – kanalizacyjną. Modernizacji ulegnie też ul. Kolejowa (od ul. Siemieńskiej do przejazdu kolejowego) w zakresie: konstrukcji, nawierzchni, chodników oraz skrzyżowań.

Na realizację tej inwestycji Gmina Parczew pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości prawie 8 mln zł, co stanowi 95% kosztów tego zadania. Zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Modernizacja ulicy przemysłowej - grafika poglądowa