W dniu 25 kwietnia 2023r. Burmistrz Parczewa - Paweł Kędracki podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie kwotą 5.000.000,00zł inwestycji pn. „Rozbudowa ujęć wody w miejscowościach Tyśmienica i Przewłoka wraz z budową oczyszczalni ścieków dla świetlicy i biblioteki w Przewłoce” .

Cała wartość inwestycji przekracza nieco ponad 6mln zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2023- projektowanie a w 2024r. wykonanie robót budowlanych. Inwestycja ta jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców naszego miasta i gminy. Jej realizacja przyczyni się do poprawy jakości wody w wodociągu oraz zwiększenia ilości wody dostępnej w najtrudniejszych (letnich) miesiącach roku.

Zadanie finansowane jest z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zdjęcie z podpisania umowy - grafika poglądowa