Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych.
Nabór zgłoszeń będzie trwał od dnia 20.04.2023 r. do dnia 26.04.2023 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych lub samym odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje oraz druki dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, pok. nr 214, tel. (83) 355-11-69 oraz na stronie internetowej www.parczew.com.
Realizacja zadania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 r. rozpocznie się wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nastąpi do 31 października 2023 r.

Zapraszamy do współpracy

Załączniki:

Oświadczenie DE MINIMIS - plik pdf
Oświadczenie o demontażu zgodnie z przepisami - plik pdf
Oświadczenie o braku sprzeciwu - plik pdf
Wniosek - plik pdf

azbest na palecie