W związku z zakończeniem robót związanych z zadaniem p.n.: „Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Klejowych w Lublinie informuje, że prędkość jazdy pociągów w rejonie przejazdów kolejowo – drogowych kat. D w km. 54,627; 56,323; 59,267; 65,243, 66,318 w m-cu styczniu wynosi 80km/h i będzie zwiększana o 20 km/h co 30 dni do uzyskania docelowej prędkości 120 km/h.

PKP PLK Logo duże - grafika poglądowa