Laboratoria Przyszłości to Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowany przede wszystkim do uczniów Szkół Podstawowych. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Szkoły prowadzone przez Gminę Parczew na realizacje tego programu otrzymały od państwa wsparcie finansowe w wysokości 396 600 zł. W ramach programu szkoły otrzymają dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt pozwalający na uatrakcyjnienie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ale również pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

logo Laboratoria Przyszłości - grafika poglądowa