KRUS     Placówka Terenowa KRUS w Parczewie informuje o możliwości korzystania przez rolników oraz domowników ubezpieczonych w KRUS z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.
Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać rolnicy oraz domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS:
- którzy mają obawy, że z powodów zdrowotnych utracą zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,
- będący (na okresowej rencie chorobowej),
- którzy ulegli wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zadbają o zdrowie w szczególności w:
- schorzeniach związanych z układem ruchu
- schorzeniach związanych z układem krążenia

Zainteresowani mogą zgłaszać się do Placówki Terenowej KRUS w Parczewie w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia:
- 21 dniowy turnus rehabilitacyjny z wykorzystaniem nowoczesnej bazy zabiegowej (z całodobową opieką wykwalifikowanej kadry medycznej)
- zabiegi lecznicze dostosowane do stanu zdrowia pacjenta,
- zwrot kosztów dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Na rolników czekają Centra Rehabilitacji:
- w Iwoniczu-Zdroju
- Kołobrzegu
- Świnoujściu
- Horyńcu-Zdroju
- Szklarskiej Porębie