Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

- Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi
z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.

- Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych
na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.

- Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania
respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.

- Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl
lub na infolinii 22 279 99 99.

Więcej informacji spis.gov.pl

Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021 gotowe 01