Herb aktualny - grafika poglądowaPowołany zespół przez Lubelskiego Kuratora Oświaty do kwalifikacji wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” rozstrzygnął o przyznanej dotacji dla poszczególnych szkół.
Do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło łącznie 212 wniosków złożonych przez  organy prowadzące w tym  451 przez dyrektorów szkół.
Pozytywnie zaopiniowano wnioski 288 szkół,  a spośród nich zespół wytypował 143 szkoły  do objęcia wsparciem finansowym na łączną kwotę w wysokości 4 253 569, 20 zł

Pomimo dużej konkurencji i wysokich wymagań kwalifikacyjnych, w ramach wyżej wymienionego projektu wsparcie finansowe otrzymały dwie szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew i są to:  Szkoła Podstawowa Nr 2  im. św. Królowej Jadwigi w Parczewie  i Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie w wysokości po 35 000 zł dla każdej.