Parczewski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na wybudowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL na lata 2014-2020).
Gratulujemy kolejnego już projektu, na który ZUK otrzymał dofinansowanie. 5 instalacji, powodujących zmniejszenie zużycia rocznej energii o 200 MW, zostanie zamontowanych w siedzibie ZUK przy ul.Piwonii, na stacji wodociągowej, oczyszczalni i ciepłowni.

ZUK Parczew - logo - grafika poglądowa