Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Parczewie informuje, że od 16.08.2021 r. rozpocznie się akcja wydawania żółtych pojemników na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej są zobowiązani do bezpłatnego odbioru pojemnika na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Parczewie.
Zgodnie z ww. deklaracją gospodarstwa domowe jedno- i dwuosobowe otrzymają pojemnik o pojemności 120 l, natomiast gospodarstwa trzyosobowe i większe otrzymają pojemnik 240 l.

Zapraszamy po odbiór pojemników w od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 do siedziby ZUK przy ul. Piwonia 73 w Parczewie.

Pojemnik na odpady suche - grafika poglądowa