solaryBurmistrz Parczewa informuje, że w ramach projektu pt. „Czysta energia w Gminie Parczew - solary” pozostało 13 ostatnich instalacji solarnych w tym:

4 zestawy – 3 panelowe wraz z zasobnikiem c.w.u. 300L (koszt dla mieszkańców Gminy Parczew - 3 348,00zł)
oraz
9 zestawów – 4 panelowych wraz z zasobnikiem c.w.u. 400L (koszt dla mieszkańców Gminy Parczew - 3 888,00zł).

Informujemy, że jest to OSTATNI NABÓR w Gminie Parczew na mikro instalacje do podgrzewania wody. Dofinansowanie wynosi aż 70 % całkowitych kosztów.
Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych również tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Chętnych zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz deklaracji, dołączając dokument stwierdzający własność (akt notarialny, księga wieczysta).
Dokumenty należy złożyć osobiście, w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 19 (II piętro) w dniach: poniedziałek – piątek, w godzinach pracy Urzędu.

Montaż instalacji solarnych nastąpi do końca września 2021 roku!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 83 355 12 36.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki

Załączniki:

Ankieta

Deklaracja

Loga fundusze europejskie, lubelskie smakuj życie i Unia Europejska