Stowarzyszenie Piskorzanka serdecznie zaprasza do korzystania z nowej wiaty turystycznej w Jasionce.
Drewniana altana znajduje się na boisku przy dawnej szkole podstawowej, która obecnie pełni funkcje świetlicy wiejskiej. Wiata wyposażona jest w stoły i ławy dzięki czemu można organizować tu pikniki lub po prostu odpocząć.
Obiekt sfinansowany został w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, PROW na lata 2014–2020.
To dzięki pożyczce udzielonej z budżetu Gminy Parczew możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy
Stowarzyszenie Piskorzanka z Jasionki

wiata w Jasionce - grafika poglądowa