WykrzyknikW związku z wystąpieniem w ostatnim okresie czasu intensywnych opadów śniegu apelujemy do mieszkańców naszej gminy o niewysypywanie śniegu z posesji oraz przyległych chodników na jezdnię. Postępowanie takie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych, a działania służb drogowych mających na celu zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego stają się bezskuteczne.
Jednocześnie informujemy, że wyrzucanie śniegu na jezdnię stanowi naruszenie art. 91 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 821) i może skutkować nałożeniem grzywny.