WykrzyknikSzanowni Państwo!
BIURO PROJEKTÓW EFS rozpoczyna realizację projektu pn. „Nowy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy wśród 70 osób: pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe dobrane indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

Ulotka "Nowy start"