Burmistrz Parczewa informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXV/154/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Parczew.

zmiana stawki za odpady 2020

Jednocześnie przypominam, że od dnia 01.01.2020 r. zmianie uległ dotychczasowy numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Parczewie, dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za odpady komunalne to:
21 1020 4476 0000 8502 0369 2563 PKO Bank Polski S.A.
Zachęcam do zapoznania się z uchwałami oraz nowymi stawkami.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Parczewa