grafikaBurmistrz Parczewa zaprasza zainteresowanych do składania deklaracji do udziału w projekcie na montaż instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (solary).

Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych również tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku przekroczenia limitu liczby wniosków przeprowadzone będzie losowanie.

Gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie biorą udziału w ewentualnym losowaniu i mają pierwszeństwo montażu instalacji solarnych.

UWAGA!!

1. Wniosków na instalacje solarne nie mogą składać osoby, które posiadają instalacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zamontowane w ramach poprzednich projektów Gminy Parczew („Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy” i „Czysta Energia w Dolinie Piwonii”).

2. Nabór dodatkowy nie dotyczy instalacji fotowoltaicznych – do produkcji prądu

Nabór dodatkowy trwa od 07 do 14 września 2020r. Deklaracje należy złożyć osobiście, w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 16 (I piętro) w dniach.: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 14.00. Szczegóły naboru znajdują się w Informacji o naborze dodatkowym.

Załączniki:
Informacja o naborze dodatkowym
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ankieta
Plakat