szczesliwy uczenInformuję, że wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew, planują rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym od 1 września 2020 r. z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Edukacji Narodowej.

Dowożenie uczniów planujemy realizować na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu zbiorowego (wszyscy uczniowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust w czasie przebywania w autobusie szkolnym).

Szczegółowe komunikaty dotyczące spraw bieżących będą zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych placówek, a szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie od dyrektorów.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r znajduje się lista najczęstszych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września 2020 roku. Katalog jest na bieżąco aktualizowany.

 

Stanisław Chojak
Kierownik Referatu Oświaty i Kultury
Urzędu Miejskiego w Parczewie