Drukuj

attention 23334 1280W związku z powodzią, która miała miejsce w miesiącu czerwiec 2020 roku na terenie Gminy Parczew, Burmistrz Parczewa informuje, iż rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się termin składania wniosków:

do dnia 15 lipca 2020 roku,

w Urzędzie Miejskim w Parczewie, II p. pokój numer 38.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego do ARiMR w 2020 roku. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. (83) 355-11-69.

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020
zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020
zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020
zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020
Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020