Drukuj

logo luw2INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom
diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. - plik pdf