herb ParczewaW dniu 29 kwietnia 2020 roku Rada Miejska w Parczewie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 ( Uchwała nr XXI/138/2020 Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 poz. 2506) oraz uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości (Uchwala nr XXI/139/2020 Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2020 poz. 2505)

Na mocy uchwały nr XXI/138/2020  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu zwalnia się  od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tylko  przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19, wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Poz.566 z późn. zm.)  oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Poz.697 z późn. zm.)

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie:

Na mocy uchwały nr XXI/139/2020  w sprawie przedłużenia terminów płatności  podatku od nieruchomości przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie: