zmiany 04 06.05.2020Podstawowe, najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

- Zachowanie 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej;

- Zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych;

- Praca i uczenie się zdalnie - jeśli tylko jest to możliwe;

- Ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu);

- Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Stopniowy powrót do normalności:

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele od poniedziałku 4 maja 2020.

  1. 1. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków:

- Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe) – zostaną otwarte;

- Wprowadzony zostaje limit osób - na 1 osobę musi przypadać 15 m2 powierzchni handlowej (nie wlicza się powierzchni korytarzy);

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu.

  1. 2. Hotele i noclegi ruszają, ale bez basenów i siłowni

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju, bez serwowania na miejscu.

  1. 3. Sklepy budowlane czynne w weekendy
  1. 4. Wznawiają działalność: biblioteki, muzea, archiwa oraz pozostała działalność związana z kulturą

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

  1. 5. Wznowienie rehabilitacji leczniczej dla osób chorych i cierpiących na dolegliwości bólowe

Ważne! Salony masażu nadal pozostają zamknięte.

  1. 6. Żłobki i przedszkola – otwarcie od 6 maja:

- Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach;

- Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie;

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jst, lub gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

zmiany 04 06.05.2020