solar panels 944013 1920   Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z regionu na urządzenia wykorzystujące OZE. Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

   W ramach naboru dotyczącego wsparcia OZE wpłynęło 210 projektów na kwotę dofinansowania ponad 569 mln zł. Do dofinansowania wybranych zostało wspomniane wyżej 86 projektów o łącznej wartości ponad 350,4 mln zł.

    W momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019) alokacja wynosiła 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską) w dniu 21 kwietnia 2020 r. zwiększył alokację w konkursie do łącznej kwoty ponad 186,2 mln zł.

   Do dofinansowania wybrane zostały 4 wnioski z powiatu parczewskiego w tym projekt Gminy Parczew na montaż instalacji po podgrzewania ciepłej wody użytkowej, czyli solary. Złożony przez nas wniosek na montaż instalacji fotowiltaicznych znalazł się na liście rezerwowej.

   Po podpisaniu umowy z Zarządem WL przystąpimy do procedur postępowania o zamówienia publiczne i mamy nadzieję na rozpoczęcie montażu instalacji jeszcze w tym roku.

W załączeniu pełna lista ocenionych projektów.

Lista ocenionych projektów - plik pdf