007610 620Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa oraz ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.
Nic by się nie stało jakby wiele z tych zasad stosowali wszyscy.

03 zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem 1  03 zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem 2