grupoweW dniu 3 marca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyły się eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dzieci i młodzież poznają również techniki pożarnicze, organizację ochrony pożarniczej oraz historię i tradycję ruchu strażackiego. Konkurs został poprzedzony eliminacjami środowiskowymi, w których wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. W grupie I szkół podstawowych reprezentującej przedział klas I-VI udział wzięło 16 uczniów, zaś w grupie II reprezentującej szkoły podstawowe- klasy VII i VIII udział wzięło 15 uczniów.
Opiekunami uczniów przygotowujących do uczestnictwa w konkursie byli: pani Marta Olszewska - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce oraz pani Małgorzata Ciesielska – Dyrektor ZPS w Przewłoce, pan Grzegorz Lis - nauczyciel SP Nr 3 oraz pan Andrzej Turowski – Dyrektor SP Nr 3, pan Krzysztof Nieścioruk – nauczyciel SP nr 1 i 
pan Grzegorz Ignatowicz – nauczyciel SP nr 2.
Zgodnie z regulaminem konkursu, do eliminacji miejsko-gminnych weszło po 4-5 uczniów z każdej Szkoły.
Na podstawie regulaminu OTWP komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Parczewa przygotowała testy pisemne z zestawem 40 pytań. Po dokonaniu oceny prac pisemnych, jury eliminacji miejsko-gminnych zakwalifikowało do finału eliminacji powiatowych następujących uczestników:
- grupa I (szkoły podstawowe: klasy I-VI): Kopińska Weronika (26 pkt) ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie, Oleksiuk Julia (22 pkt) z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce oraz Brzozowska Daniela (29 pkt) ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie;
- grupa II (szkoły podstawowe: klasa VII i VIII): Mazur Damian (24 pkt) ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie, Karpik Krystian (21 pkt i 5 pkt z dogrywki) ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie oraz Szczygielski Jakub (21 pkt i 3 pkt z dogrywki) również ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Parczewa oraz słodki poczęstunek.
Młodzieży szkolnej składamy gratulacje, opiekunom podziękowania za trud przygotowania
do turnieju, a tegorocznym laureatom życzymy sukcesu na szczeblu powiatowym.

{gallery}OTWP_2020{/gallery}