LFR logo - grafika poglądowaLubelska Fundacja Rozwoju jest jedną z instytucji, wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako pośrednik finansowy realizujący projekt, w ramach którego udzielane są pożyczki preferencyjne przedsiębiorcom z województwa lubelskiego.

Działając na rynku już wiele lat (w szczególności w woj. lubelskim, od kilu lat również w małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim), widzimy, że wiedza przedsiębiorców o możliwości pozyskania środków unijnych w formie innej niż dotacje, jest niewielka.

Informacja o projekcie „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego”, realizowanym w ramach RPO WL 2014-2020 i/lub o projekcie „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” i szczegóły dotyczące działalności pożyczkowej LFR i realizowanych przez nas projektów znajdują się na naszej stronie internetowej https://pożyczkaunijna.pl/