Czcionka: A- A A+

Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

     Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Wiecej informacji

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Czysta Energia w dolinie Piwonii i Zielawy”

DSC 0323     25. września 2015r. roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Czysta Energia w dolinie Piwonii i Zielawy". Uczestniczyli w niej przedstawiciele gmin, na których terenie montowane były kolektory słoneczne i instalowane piece na paliwa ekologiczne.
     Spotkanie otworzył Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa przypominając założenia projektu oraz jego realizację. 28 maja 2012 roku przedstawiciele gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice podpisali umowę partnerską o realizacji wspólnej inwestycji, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. Liderem została wybrana Gmina Parczew. Złożony projekt został zaakceptowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego i 22 listopada 2013 roku Burmistrz Parczewa wraz ze Skarbnik podpisali umowę na jego dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Zajęcia w PDK

logo-pdk01     Parczewski Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia organizowane dla mieszkańców Gminy Parczew. Więcej informacji na plakatach i w siedzibie PDK przy ul. gen. Jozefa Bema 5, 21-200 Parczew, tel: 83 355 12 45.

Zobacz plakaty:
Zajęcia w PDK 2015
Zajęcia w PDK dla dzieci
Zajęcia w PDK dla dorosłych
Warsztaty teatralne

STYPENDIA BURMISTRZA 2015

DSC 4553      Na spotkaniu zorganizowanym w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie w dniu 18 września Burmistrz Parczewa dla najlepszych uczniów dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew wręczył dyplomy oraz przyznał stypendia i jednorazowe nagrody, a dla ich rodziców listy gratulacyjne. W tym roku to już ósma edycja rozdania stypendiów zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Parczewie uchwałą. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku to kwota 45 000 zł.

Czytaj wiecej
Galeria

Informacja o zmianie godzin otwarcia kasy w Urzędzie Miejskim w Parczewie

godz. otw. kasy

Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika

DSC 0193 1     W dniu 17 września 2015r. na Cmentarzu przy Bazylice p.w. Św. Jana Chrzciciela odbyły się uroczystości poświęcone odsłonięciu odrestaurowanego pomnika, poświęconego:
- Córom i Synom Parczewskiej Ziemi poległym w walkach o niepodległość ojczyzny i pomordowanym w obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945.
- Ofiarom sowieckich represji, Zesłańcom, Więzionym, Poległym i Zamordowanym za Wolną Polskę.
-Żołnierzom Wyklętym, którzy stanęli do walki o wolną Polskę przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, poległym w walkach, zakatowanym podczas śledztwa.
     Ceremonia rozpoczęła się Mszą Św. w parczewskiej Bazylice, po której nastąpiło odsłonięcie pomnika, znajdującego się w centralnej części cmentarza parafialnego. Poświęcił go Ks. Prałat Tadeusz Lewczuk.
     Uroczystość miała bardzo doniosłą oprawę. Przeprowadzona została według ceremoniału wojskowego z asystą Wojska Polskiego. Odegrano hymn narodowy, a żołnierze z Kampanii Honorowej oddali salwę.
     Uroczystości mogły się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli z I LO Im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. W latach 2012 – 2014 na parczewskim cmentarzu uczniowie prowadzili kwestę na rzecz odnowy pomnika. Udało im się zebrać ponad 25 tys. złotych. W trakcie Zjazdu Absolwentów parczewskiego LO (12 września 2015), szkoła otrzymała zaszczytny tytuł Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Medal wręczył generał dywizji Andrzej Wasilewski, obecny również na uroczystościach odsłonięcia pomnika.

Galeria

17 września - 76 rocznica sowieckiej agresji na Polskę

     W dniu 17 września 1939 roku ZSSR dokonało zbrojnej napaści na Polskę, będącą od 1 września w stanie wojny z III Rzeszą.
     Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.
     Dzień ten jest wspomnieniem tamtych wydarzeń, które są częścią polskiej historii oraz czynnikiem kształtującym polską tożsamość narodową. W całej Polsce obchodzone są uroczystości, upamiętniające tamte chwile.
     Burmistrz Parczewa składa hołd uczestnikom tych wydarzeń i pragnie, aby każdy w chwili zadumy, godnie uczcił przypadającą rocznicę.

Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Szanowni Państwo,

     Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.

Informacja na temat Programu znajduje się na naszej stronie internetowej: www.onkologia.lublin.pl

Referendum 2015


wybory

Wybory 2015

Wybory parlamentarne 2015

wybory
 

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss