Jelonek Niniejszym informujemy iż od dnia 01 stycznia 2020 roku zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) korzystanie z pływalni Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przez osoby indywidualne możliwe jest poza godzinami trwających szkolnych zajęć dydaktycznych:

- poniedziałek godz. 09.00 – 13.50
- wtorek godz. 08.00 – 13.05
- środa godz. 08.00 – 9.45, 10.45 – 14.30
- czwartek godz. 08.00 – 08.50, 9.50 – 10.30, 11.45 – 16.15
- piątek godz. 08.00 – 16.15

Korzystanie z basenu w czasie zajęć dydaktycznych przez zewnętrzne, zorganizowane grupy szkolne jest możliwe na dotychczasowych zasadach - po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją.