gov.pl 1Przeczytaj i stosuj.

1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

- dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

- wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

- wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Informacja Burmistrza Parczewa, nt. aktualnej sytuacji związanej koronawirusem

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
attention 23334 1280w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

herb ParczewaW celu wsparcia miejscowego biznesu, a także pomocy mieszkańcom miasta i gminy w zaopatrzeniu się w podstawowe produkty, rozpoczynamy prezentację ofert sprzedaży bezpośredniej (z dowozem do klienta) naszych, lokalnych producentów, restauratorów, wytwórców i handlowców.

Biorąc pod uwagę ograniczenia i zakazy dotyczące przemieszczania się prosimy, osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą poprzez sprzedaż zdalną (internet, telefon itp.) oraz rolników prowadzących sprzedaż produktów rolno – spożywczych z dostawą/dowozem o przesyłanie ofert (najlepiej ze zdjęciem profilu działalności) wraz z danymi kontaktowymi (np. numer telefonu, ew. strona www, adres e-mail) i potrzebnymi informacjami związanymi ze sprzedażą na odległość.

Otrzymane oferty będziemy prezentować na, specjalnie do tego stworzonej, zakładce strony internetowej Gminy Parczew, oraz w mediach społecznościowych. Adres do kontaktu to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich dochowajmy szczególnej ostrożności w skrupulatnym przestrzeganiu wymagań sanitarnych i higienicznych na każdym etapie naszego działania.