plakat pdk akcja latoParczewski Dom Kultury w ramach Akcji Lato zaprasza dzieci na zajęcia w miesiącu lipcu. Zapisy telefoniczne. Ilość miejsc ograniczona.

Fotorelacja - koncert zespołu "Na boku" 12.07.2020Fotorelacja - koncert zespołu "Na boku" 12.07.2020

Koncert zespołu Na boku 12.07.2020r.

Koncert zespołu Na boku 12.07.2020r. - Link do filmu

plakat Koncert PDKParczewski Dom Kultury zaprasza w sezonie letnim 2020 na cykl koncertów plenerowych.

Serdecznie zapraszamy w każdą niedzielę na Plac Wolności o godzinie 19.00.

attention 23334 1280W związku z powodzią, która miała miejsce w miesiącu czerwiec 2020 roku na terenie Gminy Parczew, Burmistrz Parczewa informuje, iż rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nowy termin składania wniosków:

do dnia 17 lipca 2020 roku,  

w Urzędzie Miejskim w Parczewie, II p. pokój numer 38.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego do ARiMR w 2020 roku. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. (83) 355-11-69.

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 (1)

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020 (1)

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.